Tulosta tämä sivu

Mannerheim-ristin ritarit

Takaisin listaukseen

Seuraava ritari

Edellinen ritari

WALDEN Karl Rudolf
161
WALDEN Karl Rudolf 161

Jalkaväenkenraali, toimitusjohtaja.
Syntyi 1.12.1878 Helsingissä, kuoli 25.10.1946 Sysmässä, haudattu Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle.
Ritari 161, 2.12.1944, jalkaväenkenraali, puolustusministeri PlM.
Vanhemmat laamanni Walfrid Emanuel Walden ja Mathilda Kristina Sommelius.
Puoliso Anni Hellin Konkola k 1962.
Lapset Juuso Walfrid (1907) ekonomi, toimitusjohtaja k 1972, Anna Olivia (1908)
k 1915, Emanuel (1909) diplomi-insinööri
k 1987, Rudolf (1911) prokuristi k 1941, Liisa (1914) Walldén kotirouva k 1956, Lauri Karl Gustaf (1919) filosofian kandidaatti kaatui 1944.

 

Opiskeli Jyväskylän suomalaisessa lyseossa 1888–90, suoritti Suomen Kadettikoulun valmistavat luokat 1890–92 ja Suomen Kadettikoulun 1892–00 päättäen sen vääpelinä. Palveli aliluutnanttina Henkivartioväen 3. Suomen Tarkk’ampujapataljoonassa 22.8.1900–28.3.1902. Oli komennettuna Henkivartioväen Ismailovin Rykmenttiin saamaan lisäkoulutusta palvelustaidoissa ja venäjän kielessä 14.10.1901–28.3.1902. Erotettiin Sotaylioikeuden päätöksellä palveluksesta kieltäydyttyään osallistumasta Kuopion piirin kutsuntalautakunnan sotilasjäsenenä laittomiksi katsomiinsa asevelvollisuuskutsuntoihin 1.8.1902.

Tatarovin paperitehtaan rahastonhoitaja, kirjanpitäjä ja konttoripäällikkö Borskoje Tatarovin kylässä Vladimirin kuvernementissä 1902–03, Kirjapaino Oy Slovon konttoripäällikkö, isännöitsijä ja toimitusjohtaja Pietarissa 1903–11. Simpeleen paperitehtaan edustaja Pietarissa, Moskovassa ja Minskissä toimien samalla myös Kajaanin Puun sekä Myllykosken, Jämsänkosken ja Dubrovkon paperitehtaiden edustajana 1911–18.

Palasi Pietarista Suomeen ja astui Suomen armeijaan luutnanttina 3.2.1918.
Suomen tasavallan sotajoukkojen Päämajan esikunnan apulaiskomendantiksi 3.2.1918, Vaasan suojeluskuntapiirin piiripäälliköksi 20.2.1918 ja Päämajan etappipäälliköksi 5.3.1918 ja valloitettujen alueitten turvaamispäälliköksi 6.5.1918. Erosi vakinaisesta palveluksesta 20.6.1918 ja siirtyi paperiteollisuuden palvelukseen.

Sotaministerinä 27.11.1918 eroten tästä virasta 15.8.1919. Merkittiin everstinä vakinaisen väen upseeriluetteloon 27.1.1919 ja siirrettiin reserviin 14.4.1920. Oli puolustuslaitoksen taloudellisen neuvottelukunnan jäsen 1929–31. Puolustusneuvoston jäsen 1931–40 ja puheenjohtaja 1941–44 sekä Valtioneuvoston asettaman valtiotalouskomitean jäsen 1935. Toimi talvisodan alkaessa sotavarustusneuvoston puheenjohtajana ja neuvoston lakkauttamisen jälkeen ylipäällikön edustajana valtioneuvostossa. Oli Vapaudenristin ritarikunnan kansleri 1940–44. Nimitettiin puolustusministeriksi 27.3.1940. Toimi tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti 27.11.1944 asti. Kuului Suomen rauhanvaltuuskuntaan Tartossa 1920 sekä Moskovassa 1940 ja 1944. Oli suojeluskuntien tukija sekä henkilökohtaisesti että johtamiensa teollisuuslaitosten kautta.

Suomen Paperitehtaiden Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 1918–21, Myllykoski Träsliperi Aktiebolagin osakas sekä johtokunnan puheenjohtaja 1919–46 ja Oy Jämsänkosken johtokunnan puheenjohtaja 1919–46. Simpeleen, Myllykosken ja Jämsänkosken fuusioiduttua Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöksi toimi sen hallituksen puheenjohtajana ja käytännössä myös sen toimitusjohtajana 1920–46. Oli uudelleen organisoidun Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen hallintoneuvoston puheenjohtaja 1921–40. Aktiebolag Walkiakosken liityttyä Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöön toimi myös sen hallituksen puheenjohtajana 1924–46.

Aktiebolaget Simpeleen edustaja Yhdistyneiden Paperitehtaiden keskuskonttorin johtokunnassa 1917–18, Suomen Puuhiomoyhdistyksen hallituksen jäsen 1929–46, kuului Helsingin kaupunginvaltuustoon 1930–31, Suomen Lukko -yhdistyksen valtuuskunnan jäsen 1930–32, Sulphite Pulp Suppliersin valtuuskunnan jäsen 1931–33, Suomen Selluloosayhdistyksen hallituksen jäsen 1931–45, Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvoston jäsen 1931–46, Kemi Oy:n hallituksen jäsen 1932–45, Paperituote Oy:n hallituksen jäsen 1936–38, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton hallituksen jäsen 1936–45, Teollisuus-Hypoteekkipankin johtokunnan jäsen 1939–45, Säteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1940–46. Oli lisäksi puheenjohtajana tai jäsenenä seuraavien järjestöjen ja yritysten hallituksissa ja johtokunnissa: Suomen Paperi- ja Puumassateollisuudenharjoittajien Liitto, Suomen Teollisuuskonttori (myöhemmin Oy Telko Ab), Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö, Suomen Paperikonttori, Kymin Lauttausyhdistys, Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto, Osakeyhtiö Uusi Suomi, Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäinen Palovakuutusyhdistys.

Kutsuttiin muun muassa Suomen Paperikonttorin, Suomen Paperitehtaitten Yhdistyksen, Suomen Selluloosayhdistyksen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Kadettikunnan kunniajäseneksi.

Aliluutnantti 22.8.1900, luutnantti 3.2.1918, majuri 18.2.1918, everstiluutnantti 12.4.1918, eversti 20.6.1918, kenraalimajuri 6.4.1919, kenraaliluutnantti 9.4.1941, jalkaväenkenraali 3.6.1942.
VR SR mk, SVR SR, MR 2, VR 1 mk, VR 2 mk, K SVR 1, VR Am 1, SPR am, Sk hop Ar, Vs mm, Ts mm, RUL am, RuotsMR suurr K, SaksKtR suurr mk, K NorjPOR 1, UnkAR suurr, RomTR suurr, TanskDR suurr, K RuotsPR 1, PrRr 2, SaksRR 1.

”Ylipäällikkö on pvm:llä 2.12.44 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi jalkaväenkenraali Karl Rudolf Waldenin.”

Marraskuun 27. päivän illalla 1944 Walden oli ollut hallituksen iltakoulussa, jossa oli käsitelty monia tärkeitä ja vaikeita asioita. Kotiin palattuaan hän sai halvauskohtauksen. Koko oikea puoli halvaantui ja hän menetti puhekykynsä. Potilas sairastui vielä molemminpuoliseen keuhkokuumeeseen, mutta kesti sen. Halvauksesta hän ei toipunut enää milloinkaan eikä saanut puhekykyään takaisin. Walden eli tämän jälkeen vielä kaksi vuotta. Hän kuoli 25.10.1946 ja marraskuun 1. päivänä hänet siunattiin Helsingin Vanhassa kirkossa ikuiseen lepoon. Ruumiinsiunauksen toimitti kenttäpiispa Johannes Björklund. Kahdeksan kenraalia kantoi arkun kirkosta tykin lavetille. Surumarssin sävelten soidessa saattue lähti kohti Hietaniemen hautausmaata kenraalien marssiessa kunniavartiossa arkun kahden puolen.

Seuraava ritari

Edellinen ritari

Takaisin listaukseen


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä